LINH THIÊNG ĐỨC THÁNH HOÀNG MƯỜI

bởi admin

2021-03-19 02:24:36time

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh

Nghệ An có đức thánh minh ra đời

Gươm thiêng chống chỉ đất trời

Đánh Đông , dẹp Bắc việc ngoài binh nhung .

 

 

Câu chuyện ông Hoàng Mười giáng sinh thành Nguyễn Xí, một tướng giỏi dưới thời vua Lê Thái Tổ, có công giúp vua dẹp giặc Minh, sau được giao nhiệm vụ trấn giữ đất Nghệ An, Hà Tĩnh – chính là nơi quê nhà của Ngài.

🍀 Khu đền chính gồm 3 tòa điện: Thượng điện, Trung điện và Hạ điện. Vật liệu dựng đền đều được làm bằng gỗ, được trạm trổ công phu với các họa tiết Long, Lân, Quy, Phụng đã phủ lên ngôi đền một bức màn tâm linh huyền ảo và linh thiêng.

🍀 Đức thánh Hoàng Mười là nhân vật quan trọng trong hệ thống thần điện tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt. Đến với bản điện, người dân thường sẽ cầu nguyện những điều may mắn, tài lộc, xin Ông ban cho của ăn của để vào dịp đầu năm và đến trả lễ vào dịp cuối năm.

 

 

Thanh xuân một đấng anh hùng

Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam

Hai vai nặng gánh cương thường

Sông Lam sóng cả , buồm dương một chèo

Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu

Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi .

Adv
Hot tour