#gobetourism

Ý NGHĨA CỦA DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI DU LỊCH VÀ CỘNG ĐỒNG

bởi admin

2021-03-18 08:56:52time

Trải qua quá trình phát triển, các quốc gia đều bắt đầu hướng đến sự phát triển bền vững, trong đó có phát triển du lịch bền vững. Du lịch có trách nhiệm và du lịch bền vững có sự tương đồng về khái niệm và mục tiêu. Khái niệm du lịch bền vững ra đời từ năm 1992, tuy nhiên đối tượng và phương pháp thực hiện như thế nào vẫn là vấn đề luôn được đặt ra. Trước nhu cầu thực tế đó, khái niệm du lịch có trách nhiệm được đưa ra năm 2002 thể hiện cách thức tiến hành để thực sự hướng tới phát triển du lịch bền vững.  

 

 1. Vậy như thế nào là Du lịch có trách nhiệm?

Du lịch có trách nhiệm là một cách tiếp cận quản lý du lịch, nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và giảm thiểu chi phí tới các điểm đến. Bản chất của loại hình du lịch này chứa đựng những đặc trưng của phát triển du lịch bền vững, tuy nhiên nó mang tính phổ quát, định hướng cao hơn, thậm chí điều chỉnh tất cả các loại hình du lịch khác nhằm hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa ngành du lịch, đem lại bình đẳng cho tất cả chủ thể tham gia vào quá trình phát triển du lịch; đồng thời góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ tạo dựng một môi trường lành mạnh.

 

       2. Tác động tích cực của Du lịch có trách nhiệm đối với con người, môi trường tự nhiên và nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đã được làm rõ:

 

 • Du lịch có trách nhiệm giúp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính toàn vẹn môi trường, tạo sự công bằng xã hội, tăng cường lao động, phát huy các giá trị và tôn trọng văn hóa địa phương, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng, hàm lượng văn hóa và giá trị đạo đức cùng giá trị trải nghiệm cao hơn.  
 • Du lịch có trách nhiệm tại các điểm đến hạn chế tối đa các tác động tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội; tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn và nâng cao phúc lợi cho người dân địa phương, cải thiện điều kiện làm việc và tham gia vào hoạt động du lịch; khuyến khích người dân địa phương tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
 • Đóng góp tích cực vào việc bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa nhằm duy trì một thế giới đa dạng; cung cấp những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên kết giữa khách du lịch và người dân địa phương, tạo hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường tại địa phương; tạo cơ hội cho những người khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn; tôn trọng văn hóa địa phương, khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách du lịch và người dân địa phương; tạo dựng niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng.

 

 

       3. Tác động tiêu cực của Du lịch thiếu trách nhiệm đối với cuộc sống của con người, môi trường và sự phát triển kinh tế của nước ta:

 

 • Phát triển quá mức hoặc không ổn định

Xuất hiện các điểm nóng về du lịch, đồng thời người nghèo không được hưởng các lợi ích từ du lịch.

 • Đánh mất nền văn hóa và giá trị nguyên gốc 
  • Có khả năng làm thay đổi nền văn hóa, do đó làm mất đi ý nghĩa và xói mòn các giá trị văn hóa.
  • Mất mát hoặc gây tổn hại đối với các di tích lịch sử mà không thể sửa chữa và thay thế được.
 • Làm suy kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Các khách sạn và các công ty du lịch có mức độ sử dụng nước và năng lượng cao sẽ tạo thêm áp lực và gánh nặng cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại điểm đến.

 • Ảnh hưởng đến công việc kinh doanh

 Những việc làm sai trái liên quan đến con người và môi trường có thể dẫn tới việc dính dáng tới pháp luật.

 • Ảnh hưởng tới an ninh và an toàn của du khách

  Các công ty lữ hành không đảm bảo sức khỏe và an toàn cho du khách có thể dẫn tới thất lạc hoặc trộm cắp tài sản của khách và ảnh hưởng tới an ninh và an toàn của họ. Điều này có thể dẫn tới vấn đề pháp lý và gây ảnh hưởng tiêu cực với hình            ảnh điểm đến Việt Nam trên báo chí quốc tế, dẫn tới giảm lượng khách tới cũng như lượng khách tiềm năng."

 

       4. Ý nghĩa của việc phát triển mô hình Du lịch có trách nhiệm đối với du lịch và đời sống người dân là vô cùng lớn.

 

 • Về môi trường với việc sử dụng tốt nhất các tài nguyên du lịch, duy trì quá trình sinh thái thiết yếu, di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học tự nhiên.
 • Về xã hội và văn hóa là tôn trọng tính trung thực về xã hội và văn hóa của các cộng đồng địa phương, bảo tồn di sản văn hóa và các giá trị truyền thống. 
 • Về kinh tế là cung cấp các lợi ích kinh tế - xã hội tới tất cả những người hưởng lợi và được phân bổ một cách công bằng.

Du lịch có trách nhiệm được xác định như một nguyên tắc phát triển du lịch, đó là hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội; tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn cho dân cư địa phương và nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương đón khách; cải thiện điều kiện làm việc và sự tiếp cận đến ngành du lịch; có sự tham gia của người dân địa phương vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống và thay đổi cách sống của họ; đóng góp tích cực vào việc bảo tồn di sản văn hóa và di sản thiên nhiên, duy trì sự đa dạng...

Adv
Hot tour